header_v1.7.40
装饰主页
背景图

尺寸不限,JPG / GIF / PNG
RGB模式,300K以内。

0%
上传图片
排列
对齐
背景色
Picture
个人主页封面大图

推荐尺寸2560x344,JPG / GIF / PNG,
RGB模式,3M以内。

0%
上传图片

人气 1013029

积分 407

关注 99

粉丝 7229

莎米儿

深圳 | 插画师

自由插画人|工作:shamier63@qq.com

共上传110组创作

卡牌的概念设定

插画-商业插画

599 0 8

4年前
4年前

Cure the living city

插画-概念设定

163 0 2

4年前

Merry Christmas

插画-插画习作

568 0 10

3年前

水彩习作

插画-插画习作

1099 0 17

2年前

OPPO锁频杂志

插画-商业插画

1756 4 58

82天前

Chipmunk Chompers & Whac A Mole

插画-商业插画

374 0 0

4年前

练习稿

插画-插画习作

279 0 6

4年前

Happy Holidays!

插画-插画习作

171 0 0

4年前

Tumbling Monkey Character Exploration

插画-概念设定

411 1 16

4年前

角色的延展

插画-概念设定

245 0 1

4年前
4年前

Charlotte Lebon

插画-插画习作

210 0 4

4年前

I'm With You

插画-插画习作

123 0 2

4年前

Sweet Treat Cafe

插画-商业插画

204 0 2

4年前

Skip-Bo Jackpot

插画-商业插画

201 2 3

4年前

新春快乐

插画-插画习作

381 0 3

3年前

Try Everything

插画-插画习作

614 0 14

3年前

Happy New Year 2016

插画-插画习作

374 0 5

3年前

Wydowna Spider Fashion Pack

插画-商业插画

124 1 0

4年前
个人链接
访客
没有新消息